اعوجاج هارمونیکی کل (THD) چیست؟

اعوجاج هارمونیک کل (THD: Total Harmonic Distortion) یک پارامتر کیفی و نمایانگر آن است که یک شکل موج یا سیگنال تا چه حد منطبق بر شکل موج سینوسی می‌باشد. مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هر چه میزان THD کمتر باشد شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری است و اثرات سوء و تلفات انرژی کمتری بر روی شبکه برق خواهد داشت.

بهترین مثال برای شناخت مفهوم اعوجاج هارمونیکی، صدای تولید شده از طریق نواختن یک ساز است به نحوی که هرچه این صدا صاف، شفاف و منطبق بر نت باشد، می‌گوییم که سیگنال با اعوجاج هارمونیک کمتر  تولید شده است. اعوجاج هارمونیکی کل ناشی از ادوات الکترونیک بیان‌گر این امر می‌باشد که این‌بار مصرفی در شبکه، چه درصدی از اعوجاج بر روی آن تولید می‌نماید.

هارمونیک‌ها مولفه‌هایی با فرکانس بالاتر از فرکانس مولفه اصلی (50Hz) در یک شکل موج (جریان الکتریکی) هستند که در شبکه قدرت، به طور ناخواسته و بر اثر بارهای غیرخطی (Nonlinear Loads) تولید می‌شوند.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به تابشگران نور است.

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh