نرم افزار DIALux

download 1
 

دیالوکس (DIALux) یک نرم‌افزار جالب و در واقع مطرح ترین در زمینهی محاسبات روشنایی است که حامی آن مجموعهی بزرگی از شرکت‌های تولیدکنندهی لامپ  و چراغ ، بدون هزینه و محدودیت ارائه می‌شود ومی توان گفت بهترین نرم افزار طراحی سیستم روشنایی در انواع پروژه ها و ساختمان ها می باشد.