لامپ و چراغ

لامپ و چراغ لامپ الکتریکی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به طیف دیداری امواج الکترومگنتیک تبدیل می کند. چراغ وسیله ای است که لامپ را در بر می گیرد، انرژی الکتریکی مورد نیاز آن را تامین می کند و

ادامه مطلب >>

آلودگی روشنایی

آلودگی روشنایی اصطلاح آلودگی روشنایی عبارت خوشایندی نیست. ماهیت نور چنان در زیبایی و ارزشهای بی پایان تنیده شده است که ذهن، کلمه آلودگی را در مجاورت آن برنمی تابد. اصطلاح آلودگی روشنایی یک انتخاب به ناچار است برای شرایطی

ادامه مطلب >>

درخشندگی

درخشندگی شدت روشنایی در جهت و مساحت مشخص را درخشندگی می نامند و با واحد کندلا بر متر مربع نشان می دهند. میزان درخشندگی نشان می دهد که چه میزان توان نوری در زاویه مشخص به توسط چشم انسان قابل

ادامه مطلب >>

لوکس

لوکس یکای شدت روشنایی[1] در واحد SI است که به صورت شار نوری بر واحد سطح تعریف می شود. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است. تولید کنندگان منابع روشنایی، میزان روشنایی تولید شده را بر اساس لومن

ادامه مطلب >>

روشنایی

روشنایی یه شمع پارافینی معمولی حدود 12 لومن نور تولید می کند. یک لامپ صد وات رشته ای را از هر سوپرمارکت محلی می توان خرید. اگر این لامپ شرایط ساخت استانداردی را پشت سر گذاشته باشد، حدود 1300 لومن

ادامه مطلب >>

CRI، شاخص کیفیت نور

CRI، شاخص کیفیت نور اگر نور خورشید را از یک منشور بگذرانیم رنگین کمان کاملی پدید خواهد آمد. طیف کامل و دقیقی از قرمز تا بنفش و حتی وسیع تر از آن. بخش بزرگی از تشعشات مادون قرمز را در

ادامه مطلب >>

منحنی پلانک

منحنی پلانک مفهوم درجه حرارت رنگی[1] نور سفید را با واحد کلوین و در مسیر منحنی پلانک[2] می شناسیم. به این ترتیب که از میانه برخورد طیف سبز و آبی که به شکل گیری طیف زرد می انجامد بخش آغازین

ادامه مطلب >>

مثلث مک آدام

مثلث مک آدام نور سفید یک نور ترکیبی است. از همنشینی سه نور سبز، آبی و قرمز نوری پدید می آید که آن را به طیف سفید می شناسیم. منحنی همنشینی رنگهای [1]CIE بخوبی نشان می دهد که چگونه طیف

ادامه مطلب >>

نور طبیعی، نور مصنوعی

نور طبیعی، نور مصنوعی طبیعت کمال گراست. روشنایی طبیعی تعریف کننده حداعلای دلپذیری دیداری را پدید می آورد. می توانید بارها و بارها به منظره طلوع و غروب خورشید نگاه کنید و هرگز از خاطرتان نگذرد که ماجرای واحدی در

ادامه مطلب >>

دیدن

دیدن بسته ای از انرژی هایی با طول موجهای متنوع با سطحی از یک ماده برخورد می کند. این سطح بخش بزرگی از این طول موجها را جذب کرده یا  از خود عبور می دهد. تنها بخش کوچکی از این

ادامه مطلب >>