مدار اضطراری چراغ های روشنایی

مدار اضطراری چراغ های روشنایی   مدار اضطراری چراغ های روشنایی روشنایی اضطراری امکان ارزشمندی است که در زمان قطعی پیش بینی نشده برق مانع از تاریکی کامل فضاها می شود. چراغهای اضطراری یا چراغ های روشنایی عمومی با قابلیت

ادامه مطلب >>

DALI

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) دالی یک پروتکل استاندارد مورد توافق کنسرسیومی از نامهای تجاری برتر صنایع روشنایی است که تامین کننده بستر ارتباطی شبکه های هوشمند است. دالی را می توان یک پروتکل باز مبتنی بر آدرس دهی دیجیتال دانست

ادامه مطلب >>

مقدار شدت روشنایی استاندارد

مقدار شدت روشنایی استاندارد ( برحسب لوکس)-  بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران پیشنهادی حداقل        محلهای مسکونی 200 70 اتاق نشیمن و پذیرایی 500 150 اتاق مطالعه (نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه) 200 100

ادامه مطلب >>