لامپ و چراغ

لامپ الکتریکی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به طیف دیداری امواج الکترومگنتیک تبدیل می کند. چراغ وسیله ای است که لامپ را در بر می گیرد، انرژی الکتریکی مورد نیاز آن را تامین می کند و نور آن را کنترل می کند. بر اساس این تعاریف، لامپ و چراغ دو ماهیت مستقل و متمایز هستند. این تمایز در متن های فنی می بایست با دقت مورد توجه قرار گیرد.

 

در دانش روشنایی بعد به چراغ خواهیم پرداخت. چراغها ابزارهای تامین روشنایی دنیای اطراف ما هستند. با شناخت آنها می توانیم انتخابهای درستی داشته باشیم برای صورت مساله های روشنایی دنیای اطراف. نور مناسب نیازمند چراغ و نورپردازی مناسب است. با مطالعه دانش روشنایی تلاش می کنیم تا پیرامون نور مناسب و چراغ مناسب اطلاعاتی بدست بیاوریم که ارتباط ما را با عناصر و تجهیزات روشنایی را به سطح موثرتری ارتقاء دهد. 

2 3