مدار اضطراری چراغ های روشنایی

 

مدار اضطراری چراغ های روشنایی

روشنایی اضطراری امکان ارزشمندی است که در زمان قطعی پیش بینی نشده برق مانع از تاریکی کامل فضاها می شود.

چراغهای اضطراری یا چراغ های روشنایی عمومی با قابلیت روشنایی اضطراری کمک می کنند تا در چنین اوقاتی ضمن تداوم فعالیت های جاری، از خطرات احتمالی ناشی از بروز تاریکی ناگهانی نیز جلوگیری بعمل آید.

مدار روشنایی اضطراری می تواند مستقل یا بخشی از سیستم جامع روشنایی باشد.

مدار روشنایی مستقل دارای باطری و بالاست اضطراری داخلی است و در زمان قطعی برق بطور کاملاٌ مستقل از بقیه سیستم واکنش نشان داده و عمل می کند.

مدار روشنایی وابسته، بخشی از سیستم روشنایی اضطراری جامع است که از طریق باتری های UPS مرکزی تغذیه می شود و دستور روشن و خاموش شدن را هم از همین سیستم مرکزی دریافت می کند.

مزایای سیستم اضطراری: 

          حفاظت اینورتر داخل چراغ در برابر اتصال کوتاه باطری

          استفاده از نشانگر LED برای شناسایی وضعیت عملکرد شارژ باطری

          امکان عرضه چراغ برای تأمین روشنایی اضطراری 1 تا 3 ساعت

          استفاده از باطری Ni Ck – Cd با مقاومت حرارتی بالا در چراغ

          حفاظت باطری توسط اینورتر در برابر دشارژ کامل

 توجه:

عمر لامپ در صورت قرار گرفتن بیش از حد مجاز در شرایط اضطراری کاهش می یابد.  

اضطراری01