مقدار شدت روشنایی استاندارد ( برحسب لوکس)-  بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران

پیشنهادی

حداقل

 

 

 

 محلهای مسکونی

200

70

اتاق نشیمن و پذیرایی

500

150

اتاق مطالعه (نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه)

200

100

آشپزخانه (ظرفشویی، اجاق و میزکار)

 

 

اتاق خواب

100

50

اتاق خواب – روشنایی عمومی      
     

500

200

اتاق خواب – روشنایی تخت خواب و میز توالت      
     

100

50

حمام – روشنایی عمومی             

500

200

حمام – آئینه اطلاح صورت      
      

150

100

 پلکان

150

50

راهرو، سرسرا و آسانسور

 

 

دفاتر و ادارات

500

200

تمام کارهای عمومی

600

300

ماشین نویسی و محل دیکته کردن

600

300

حسابداری و ماشین های حساب و اندیکاتورنویسی

300

100

بایگانی

1000

500

اتاق نقشه کشی

500

200

اتاق کنفرانس

500

150

اتاق انتظار و اطلاعات

150

100

پلکان

150

50

راهرو، سرسرا و آسانسور

 

 

کتابخانه

200

100

قفسه ها

200

100

سالن مطالعه

500

300

روی میز مطالعه

 

 

مدارس و محیط های آموزشی

500

200

کلاس درس و آمفی تئاتر

500

300

تخته سیاه

500

200

آزمایشگاه

700

500

کلاس نقاشی و کاردستی

300

150

سالن ورزشی سر پوشیده

100

50

رختکن، توالت و دستشویی

 

 

درمانگاه و بیمارستان

300

100

اتاق انتظارات و اطلاعات

100

50

روشنایی عمومی

300

200

روشنایی روی تخت اتاق بیمار

500

300

اتاق معاینه و آزمایشگاه ها

500

300

اتاق عمل – روشنایی عمومی

8000

3000

میز عمل با پراغ مخصوص عمل

 

 

کارخانجات

200

150

سطح دستگاه های کنترل و سنجش

300

200

سطح میز کنترل

300

200

دستگاه های مخلوط کننده

300

200

روشنایی عمومی 

500

300

سطح میز آزمایشگاه

700

500

روشنایی محل کار با قطعات کوچک

1500

1000

روشنایی محل کار با قطعات
بسیار کوچک 

500

300

روشنایی محل کار با قطعات
متوسط