Digital Addressable Lighting Interface (DALI)

دالی یک پروتکل استاندارد مورد توافق کنسرسیومی از نامهای تجاری برتر صنایع روشنایی است که تامین کننده بستر ارتباطی شبکه های هوشمند است. دالی را می توان یک پروتکل باز مبتنی بر آدرس دهی دیجیتال دانست که با پشتیبانی از استانداردهاIEC62386 و IEC60929 یکی از متداول ترین پروتوکل های رایج در ساخت شبکه های هوشمند به شمار می رود.

یک شبکه دالی از یک کنترل کننده و تعداد زیادی تجهیزات تابعه تشکیل شده است. این تجهیزات می توانند شامل بالاست ها، سنسورها، سوئیچ ها و پنلهای ارتباطی است. در یک مسیر ارتباطی دو طرفه، کنترل کننده هر یک از این تجهیزات را زیر نظر می گیرد و دستورات لازم را به تک تک آنها یا گروه های مشخص شده ارسال می کند.

هر یک از اعضای یک گروه دالی با کدهایی بین 0 تا 63 مشخص می شود که به این ترتیب می تواند 64 عضو را شامل شود. تعداد بیشماری گروه های دالی می توانند به هم متصل شوند و به این ترتیب ساختاری بسیار بزرگ و پیچیده از تجهیزات هوشمند روشنایی را زیر یک چتر کنترلی واحد جمع می کند. اطلاعات شبکه دالی به توسط دو سیم دیتا با ولتاژ پایین تامین می شود که از طریق Manchester encoding یک مسیر انتقال اطلاعات بسیار قابل اعتماد را فراهم می آورد. این دو رشته سیم در کنار دو رشته سیم انتقال قدرت با مقطع 1 میلیمتر مربع و یک رشته سیم زمین، ساختار پنج رشته ای سیم کشی دالی را پدید می آورد.

ارتباط سریال شبکه دالی با سرعت 1200 Bit/S در یک ساختار خطی یا ستاره ای برقرار می شود. نکته مهم در طراحی این شبکه توجه به پرهیز از ایجاد لوپ هاست. به این ترتیب هر چراغ در یک شبکه دالی به تنهایی قابل آدرس دهی و کنترل است تا سیم کشی دالی را از هر پروتکل مشابه دیگری ساده تر و اقتصادی تر نماید.

 

پروتوکل دالی می تواند 254 سطح روشنایی را کنترل کند به این ترتیب یکی از دقیق ترین تنظیم کننده های سطوح گوناگون روشنایی در فضاست. تنظیم سطح روشنایی ارتباط مستقیم با مصرف انرژی دارد. به این ترتیب برقراری یک شبکه دالی می تواند یک بستر اساسی کاهش مصرف انرژی در پروژه باشد.

102