چراغ صنعتی آپولو

آپولو یک چراغ صنعتی امروزی است. نسبت ابعادی بسیار کوچک در کنار خروجی نور چشمگیر، توزیع نور فوق العاده، راندمان بالا و کیفیت دیداری عالی از این چراغ یک راه حل فنی ساخته است. برای تأمین روشنایی فضاهای صنعتی آپولو قابلیت نصب روکار، توکار و آویز را دارد.

نصب آسان و تعمیر و نگهداری سریع و ساده از این چراغ یک ایده آل بی گفتگو ساخته است.

توضیحات تکمیلی:

896

کد چراغتوان چراغ
(وات مصرفی)
بازدهی چراغ
(لومن بر وات)
شار نوری چراغ
(لومن)
دمای رنگ نور
(کلوین)
شاخص نمود رنگ(CRI)
TAP R6 1550 830 TB76.211084003000>80
TAP R6 1550 840 TB76.211084004000>80
TAP R6 1550 865 TB76.211084006500>80
TAP R6 2400 830 TB102110110003000>80
TAP R6 2400 840 TB102110110004000>80
TAP R6 2400 865 TB102110110006500>80