چراغ سولینا

در بسیاری از پروژه های فنی نیاز به چراغ هایی با نور غیرمتقارن برای تأمین روشنایی دیوارها و قفسه ها وجود دارد. چراغ سولینا یک راه حل بسیار فنی است که با تأمین روشنایی با کیفیت بالا و نور غیر متقارن می تواند فضای بدیعی خلق کند که در تجربه دیداری عموم مردم وجود ندارد.

گالری های هنری و فروشگاه ها و نمایشگاه ها از مهمترین عرصه های استفاده از این چراغ منحصر به فرد است.

توضیحات تکمیلی:

 

2 1

کد چراغتوان چراغ
(وات مصرفی)
بازدهی چراغ
(لومن بر وات)
شار نوری چراغ
(لومن)
دمای رنگ نور
(کلوین)
شاخص نمود رنگ(CRI)
TSO 4500 830 NI3513045003000>90
TSO 4500 840 NI3513045004000>90
TSO 4500 850 NI3513045005000>90
TSO 4500 865 NI3513045006500>90
TSO 9000 830 NI7013090003000>90
TSO 9000 840 NI7013090004000>90
TSO 9000 850 NI7013090005000>90
TSO 9000 865 NI7013090006500>90