چراغ خطی کایو 59

چراغ خطی کایو با بدنه آلومینیوم اکسترود شده با قابلیت نصب روکار بصورت خطی برای روشنایی فضاهای اداری، فروشگاهی و مسکونی طراحی شده است. پخش نور یکنواخت، نداشتن خیرگی و صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های چراغ خطی کایو می باشد. این چراغ خط نوری را برای مصرف کننده به وجود می آورد.

توضیحات تکمیلی:

کد چراغتوان چراغ
(وات مصرفی)
بازدهی چراغ
(لومن بر وات)
شار نوری چراغ
(لومن)
دمای رنگ نور
(کلوین)
شاخص نمود رنگ(CRI)
TKA L 2000 830 TB2012024003000>80
TKA L 2000 840 TB2012024004000>80
TKA L 2000 865 TB2012024006500>80
TKA L 4000 830 TB4012048003000>80
TKA L 4000 840 TB4012048004000>80
TKA L 4000 865 TB4012048006500>80