چراغ روکار نیکی

نیکی یک چراغ روکار ساده است که در عین حال ویژگی های یک چراغ فنی با ویژگی های امروزی را داراست. یک چراغ بک لایت با عمق کم که براحتی نصب می شود و دسترسی آسانی هم برای تعمیر و نگهداری دارد. سطح وسیع دیفیوزر در چراغ نیکی توزیع نور گسترده ای به آن می دهد و آن را به عنوان یک چراغ روشنایی عمومی اقتصادی که کاربردهای فراوانی هم دارد تعریف می کند.

توضیحات تکمیلی:

 

 

کد چراغتوان چراغ
(وات مصرفی)
بازدهی چراغ
(لومن بر وات)
شار نوری چراغ
(لومن)
دمای رنگ نور
(کلوین)
شاخص نمود رنگ(CRI)
TNI 6000 830 TB54.511060003000>80
TNI 6000 840 TB54.511060004000>80
TNI 6000 865 TB54.511060006500>80