چراغ صنعتی والواشر

چراغ صنعتی والواشر(Wall Washer) یک المان نورپردازی نسبتا جدید و کاربردی است که از کنار هم قرار گرفتن چندین منبع نوری LED ساخته میشود، این محصولات قابل استفاده به عنوان پروژکتور نمای ساختمان(IP65) نیز هستند.

چراغ های صنعتی والواشر جایگزینی مناسبی برای پروژکتورها بوده و در شرایطی که امکان استفاده از پروژکتور وجود نداشته باشد و همزمان نیاز به نور زیاد باشد، می توان از والواشرها استفاده کرد.

مثلا ممکن است برای نورپردازی ساختمان ها فضایی باریک و بلند داشته باشیم. در چنین شرایطی نمی توان از چندین پروژکتور به طور همزمان استفاده کرد چرا که علاوه بر کمبود فضا، تعدد پروژکتورها در کنار ظاهر نامناسبی ایجاد می کند. چراغ صنعتی والواشر قادرند نور خطی و یکنواخت در طول زیاد ایجاد کنند. نورپردازی ساختمان های بزرگ با استفاده از والواشرها می تواند نقش بسزایی در نمایش با شکوه و مجلل ساختمان داشته باشد.

چراغ صنعتی والواشر (wall washer) به منظور روشنایی و نورپردازی نمای ساختمان ها، بدنه ی پل ها، بناهای تاریخی، تونل ها و انواع دیوارها به کار می روند.

 

توضیحات تکمیلی:

کد چراغتوان چراغ
(وات مصرفی)
بازدهی چراغ
(لومن بر وات)
شار نوری چراغ
(لومن)
درجه حرارت رنگی
(کلوین)
شاخص نمود رنگ(CRI)طول
(سانتیمتر)
TW130 830/840/8653130/150/1603903000/4000/6500>8013
TW130 AM3110390AMBER>8013
TW130 830/840/8656130/150/1607803000/4000/6500>8013
TW130 AM6110780AMBER>8013
TW130 830/840/8659130/150/16011703000/4000/6500>8026
TW130 AM91101170AMBER>8026
TW130 830/840/86512130/150/16015603000/4000/6500>8051
TW130 AM121101560AMBER>8051
TW130 830/840/86518130/150/16023403000/4000/6500>8051
TW130 AM181102340AMBER>8051
TW130 830/840/86524130/150/16031203000/4000/6500>80100
TW130 AM241103120AMBER>80100
TW130 830/840/86536130/150/16046803000/4000/6500>80100
TW130 AM361104680AMBER>80100